BODEGAK ¡55 izango dira!

Pixkanaka bodegak sartzen ari gara...¡55 bodega izango dira!

ATAL HAU SORTZE PROZESUAN DAGO...